Paskelbta: 2018-07-31 07:49:54 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2018 m. 6 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2018 metų 6 mėnesių preliminarūs „Lietuvos energijos“ finansiniai duomenys:

 Birželis
 2018 m.2017 m.Pokytis, %
Pajamos91,8 mln. Eur71,4 mln. Eur28,6 proc.
Koreguota EBITDA*10,1 mln. Eur16,0 mln. Eur-36,9 proc.
    
 Sausis - birželis
 2018 m.2017 m.Pokytis, %
Pajamos626,0 mln. Eur539,0 mln. Eur16,1 proc.
Koreguota EBITDA*123,6 mln. Eur120,2 mln. Eur2,8 proc.

„Lietuvos energijos“ pajamos 2018 m. sausio-birželio mėn. siekė 626,0 mln. eurų ir buvo 16,1 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (539,0 mln. eurų). Grupės pajamų augimą lėmė didesnė elektros energijos ir dujų paklausa metų pradžioje vyraujant žemesnei vidutinei oro temperatūrai palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, bei kainų pokyčiai elektros ir dujų rinkose.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis siekė 123,6 mln. eurų – 2,8 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (120,2 mln. eurų). Rodiklio augimą lėmė geresnis rezultatas iš elektros bei dujų skirstymo dėl efektyvesnės veiklos bei padidėjusių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą ir modernizavimą.

*Bendrovės preliminarus 2018 m. bei faktinis 2017 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos projektų vadovas Artūras Ketlerius, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt