Paskelbta: 2018-07-23 16:35:06 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

PATIKSLINIMAS: Veiklos rezultatų skelbimo 2018 m. kalendorius

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad 2018 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Vasario 28 d. – 2017 m. dvylikos mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;

Kovo 2 d. – preliminarūs 2018 m. vieno mėn. finansiniai rodikliai;

Kovo 22 d. – audituotos Bendrovės 2017 m. finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas;

Kovo 30 d. – preliminarūs 2018 m. dviejų mėn. finansiniai rodikliai;

Gegužės 7 d. – 2018 m. trijų mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;

Gegužės 31 d. – preliminarūs 2018 m. keturių mėn. finansiniai rodikliai;

Birželio 29 d. – preliminarūs 2018 m. penkių mėn. finansiniai rodikliai;

Liepos 31 d. – preliminarūs 2018 m. šešių mėn. finansiniai rodikliai;

Rugpjūčio 31 d. – 2018 m. šešių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;

Rugpjūčio 31 d. – preliminarūs 2018 m. septynių mėn. finansiniai rodikliai;

Rugsėjo 28 d. – preliminarūs 2018 m. aštuonių mėn. finansiniai rodikliai;

Lapkričio 7 d. – 2018 m. devynių mėnesių Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis pranešimas;

Lapkričio 30 d. – preliminarūs 2018 m. dešimties mėn. finansiniai rodikliai;

Gruodžio 28 d. - preliminarūs 2018 m. vienuolikos mėn. finansiniai rodikliai.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt