Publicēts: 2018-07-23 14:04:31 CEST
PATA Saldus
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "PATA Saldus" 2018. gada 23. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Akciju sabiedrība “PATA Saldus” (Reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801) paziņo, ka kārtējā akcionāru sapulce 2018. gada 23. jūlijā ir notikusi.
Balsstiesīgo akciju skaits - 387 136 akcijas.
Sapulcē piedalījās 3 akcionāri, kuri pārstāv 367 438 balsstiesīgās akcijas, kas ir 94,91 % no balsstiesīgā kapitāla.      

Pieņemtos lēmumus Skatīt pielikumā.

 

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Andris Krastiņš

Tālrunis: +37163807072

E-pasts: info@patasaldus.lv


Pieņemtie lēmumi 2018 LV.pdf
PATA_Saldus_sapulces_statutu_groz_2018.pdf