Offentliggjort: 2018-07-17 11:06:54 CEST
Small Cap Danmark A/S
Halvårsrapport

Børsmeddelelse nr. 29.2018, Delårsrapport 1. halvår 2018

SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2018, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • Koncernresultatet i 1. halvår 2018 var negativt på 11,5 mio. kr. før skat og negativt på 18,5 mio. kr. efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning før skat på -3,7% og -5,9% efter skat. I resultatet efter skat indgår en nedskrivning af det skattemæssige aktiv på i alt 7 mio. kr.
  • I 2. kvartal 2018 var koncernresultatet før skat negativt på 10,6 mio. kr. og negativt på 17,6 mio. kr. efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning på -3,4 % før skat og -5,7% efter skat. I resultatet efter skat indgår en nedskrivning af det skattemæssige aktiv på i alt 7 mio. kr.
  • Indre værdi pr. 30. juni 2018 var 59,0 kr. pr. aktie efter udbetaling af 4 kr. i ordinært udbytte og 15 kr. i ekstraordinært udbytte i 2. kvartal samt nedskrevet på skatteaktivet svarende til 1,9 kr. pr. aktie. Ultimo 2017 var indre værdi 82,9 kr. pr. aktie.
  • Børskursen pr. 30. juni 2018 var 56,5 kr. pr. aktie, svarende til en discount på 4,2% i forhold til indre værdi. Ultimo 2017 var børskursen 74,5 kr. pr. aktie, hvilket modsvarede en discount på 10,1%.
  • På grund af den stigende usikkerhed, som følge af frygten for en global handelskrig og betydelige politiske usikkerheder i Europa, forventer vi, at aktiemarkederne fortsat vil være volatile og under pres på trods af forventning om, at virksomhederne vil fortsætte indtjeningsfremgangen og den høje cash flow generering i 2018.
  • Bestyrelsen har besluttet at undersøge de strategiske muligheder for SmallCap Danmark A/S, jf børsmeddelelse nr. 21.2018 af 19. april 2018. Det fremgik endvidere af meddelelsen, at positionerne i Egetæpper A/S og Rias A/S påtænktes udloddet. Jf meddelelse af 29. juni 2018 afventer selskabet en endelig afklaring af visse system- og skatte­mæssige aspekter knyttet til den påtænkte udlodning af aktier.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Niels RothChristian Reinholdt
Formand for bestyrelsenAdm. Direktør

Vedhæftet fil


AS_29_2018_Delårsrapport2Q18_170718.pdf