Avaldatud: 2018-07-12 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Poolaastaaruanne

2018. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm)Q2/18Q2/17yoy6m/186m/17yoy
Supermarketid112,3109,03,1%217,9208,54,5%
Kaubamaja23,825,0-5,0%46,648,1-3,1%
Autokaubandus34,926,631,1%62,550,923,0%
Jalatsikaubandus2,52,8-9,0%4,75,4-12,6%
Kinnisvara1,41,29,6%2,72,58,6%
Müügitulud kokku174,9164,66,2%334,4315,36,1%
       
Supermarketid3,73,48,5%6,96,210,4%
Kaubamaja1,11,3-9,9%0,71,3-46,8%
Autokaubandus1,71,070,6%2,62,314,7%
Jalatsikaubandus0,10,0-453,3%-0,2-0,9-74,1%
Kinnisvara2,52,9-16,0%5,35,8-8,3%
Maksueelne kasum kokku9,28,76,4%15,314,83,6%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 174,9 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat 6,2%. I poolaasta müügitulu oli 334,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 315,3 miljonit eurot, 6,1%. Kontserni 2018. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 9,2 miljonit eurot, mis on 6,6% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2018. aasta 6 kuu puhaskasum oli 9,0 miljonit eurot, mis on eelmise võrreldava perioodi tulemusest 7,9% parem. Maksueelne kasum oli I poolaastal 15,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 3,6%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2018. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,2 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,4 miljonit eurot.

2018. aasta teises kvartalis kasvatas Grupp müügitulu ja kasumit. Kõrgeima müügitulu kasvu ning kasumi lisandumisega jätkas Grupi autosegment. Jalatsisegmendi kauplusepindade optimeerimine vähendas võrreldavate perioodide müügitulu, kuid viis teise kvartali kasumisse. Tallinnas tehtavad mitmed suuremahulised teetööd raskendasid klientide ligipääsu Grupi erinevate segmentide olulistele jaekauplustele, mis omakorda viis nende kaupluste vähenenud külastatavuse ja müügitulu kasvu pidurdumiseni. Brutorentaablus võrreldes varasemaga veidi langes seoses Grupi keskmisest pisut madalama brutorentaablusega autokaubanduse segmendi osakaalu kasvuga ning Selveri segmendi rohkemate müügikampaaniatega. Tööjõukulude kasv teises kvartalis mõnevõrra pidurdus, kuna palkade korrigeerimine ei ole toimunud võrreldavates perioodides samas ajakavas, kuid kindlasti on tööjõukulude kontrolli all hoidmiseks tähtis roll iseteeninduskassade kasutuse suurendamisel ning kaubandusprotsesside töökorralduse parandamisel. Käimasolevatest arendusprojektidest tähtsamateks on e-poodide kasutajamugavuse ja tarnekiiruse parandamine, samuti kolmes Balti riigis autosalongide, Kaubamaja segmendi Tallinna müügimaja, Kulinaaria uue tootmishoone ning ühe Selveri kaupluse arendused.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2018. aasta esimese poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 217,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 4,5%. Teise kvartali konsolideeritud müügitulu oli 112,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 3,1%. Selveritest tehti 2018. aasta esimesel poolaastal 18,9 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 2,7%. 2018. aasta esimese poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,9 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 0,6 miljonit. Puhaskasum oli esimesel poolaastal 2,8 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 0,2 miljonit eurot. Eestis teenitud maksueelne kasum oli 7,0 miljonit eurot ja puhaskasum 3,0 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2018. aastal oli dividendide tulumaks 0,4 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. Teises kvartalis olid maksueelne kasum ja puhaskasum 3,7 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 3,8 miljonit eurot. Teise kvartali kasum ületas eelmise aasta vaadeldava perioodi tulemust 0,3 miljoni euro võrra. Lätis teenitud kahjum oli esimesel poolaastal 0,2 miljonit eurot, millest teise kvartali osa oli 0,1 miljonit eurot, moodustades mõlemal perioodil 20% eelmise aasta tasemest.

Selveri teise kvartali müügitulu kasv püsis turusegmendi kasvutempos. Võrreldavate kaupluste vaates müügitulu vähenes 0,4% võrra. Müügitulu mõjutasid aktiivne teedeehitus, mis on käesoleval aastal mõjutanud ja mõjutamas mitme ketis olulise kaaluga kauplusele ligipääsu; alkoholi müügi pidurdumine, jaanipühade kontsentreerumine lühemale ajaperioodile ning ühe Selveri sulgemine. Teises kvartalis kasvas nii ostude arv kui keskmine ost. Jätkuvalt edukad tulemused olid e-Selveril, kus läbimüük II kvartalis suurenes võrrelduna eelmise aasta teise kvartaliga kolmandiku võrra. Eestis teenitud kasumi kujunemisele on mõju avaldanud eelkõige müügitulu kasv. Brutomarginaal müügist on kõrgemast inflatsioonist ja suuremast kampaaniate osakaalust tingituna 0,1 protsendipunkti võrra madalam. Tegevuskulude osas on suudetud parandada eelmise aasta kuluefektiivset taset. Oodatult on positiivset mõju avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ning tugevas palgasurves võimaldanud efektiivselt juhtida tööjõukulusid. Teise kvartali tegevuskulud sisaldavad 151 tuhande euro ulatuses ühekordseid kulusid seoses kaupluse sulgemisega. Lätis teenitud kahjum vähenes seoses grupisiseste lepingute lõppemisega. 2018. aasta võrdlusbaasis ei sisaldu eelmisel aastal Tallinnas avatud viite uut supermarketit ning Hiiumaa rändpoodi. 2018. aasta võrdlusbaas on suurem Tallinnas suletud supermarketi võrra.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2018. aasta 6 kuu müügitulu oli 46,6 miljonit eurot, mis oli eelmise aastaga võrreldes madalam 3,1%. Sellest teises kvartalis oli müügitulu 23,8 miljonit eurot, mis jäi 2017.aasta II kvartali tuludele alla 5,0%. Kaubamajade 2018. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 0,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 46,8%. Teises kvartalis oli maksueelne kasum 1,1 miljonit eurot, mis jäi 2017. aasta tulemusele alla 9,9% võrra. Kaubamajade müügitulu mõjutas teises kvartalis Gonsiori tänava remont, mis häiris kogu kesklinna liiklust ja mõjutas negatiivselt kliendivooge. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2018. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 2,0 miljonit eurot, vähenedes 2017. aasta sama perioodiga võrreldes 2,7%. 2018. aasta esimese poolaasta kahjum oli 0,2 miljonit eurot, kahjum vähenes 2017. aasta esimese poolaastaga võrreldes 0,03 miljoni euro võrra. 2018. aasta teise kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, vähenedes 2017. aasta sama perioodiga võrreldes 8,4%. 2018. aasta teises kvartalis oli kahjum 0,05 miljonit eurot, mis oli 2017. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,04 miljoni euro võrra. Teise kvartali müügitulu mõjutasid negatiivselt Rocca al Mare liiklussõlme ehitustöödega seoses halb ligipääs Rocca al Mare keskusele, samuti ehitusööd Kristiine keskuses.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2018. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 62,5 miljonit eurot. Müügitulu ületas 23,0% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 7,2%. Teise kvartali 34,9 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 31,1%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 19,3%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 2 879 uut sõidukit, sellest teises kvartalis 1 650 sõidukit. Segmendi 2018. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 1,9 miljonit eurot, olles 4,4% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem. Segmendi 2018. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 2,6 miljonit eurot, ületades 2017. aasta esimese poolaasta kasumit 14,7%. 2018. aasta teise kvartali maksueelne kasum oli 1,7 miljonit eurot, mis ületas aasta varasema sama perioodi kasumit 70,6%. Müügitulu ja kasumikasvu põhjusteks saab lugeda autokaubandussegmenti lisandunud Peugeot sõidukite müüki ja teenindust alates 2018. aasta algusest ja autoturu üldist hoogsat kasvutrendi. Kõigi Grupi autobrändide müük ja teenindus läks edukalt kõigis kolmes Balti riigis. Teises kvartalis realiseerusid eelnevalt sõlmitud automüügitehingud autorendi firmadega, mis andsid hüppelise kasvu uute autode müügis.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2018. aasta esimesel poolaastal 4,7 miljoni eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes esimese poolaasta müügitulu 12,6%. Teises kvartalis oli segmendi müügitulu 2,5 miljonit eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,0%. Müügimahud on vähenenud, sest võrreldes aasta varasemaga on suletud mitmed jalatsikaubanduse segmendi ootustele mittevastavad kaupluseid. Esimese poolaasta kahjum oli 0,2 miljonit eurot. Aasta varasema võrreldava perioodi kahjum oli 0,9 miljon eurot. Teise kvartali kasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,1 miljoni euro võrra parem tulemus. Teise kvartali parem tulemus baseerub varasemast sobivamate hankekanalite kasutamisel ning kauplusepindade mahu korrastamisel. 2018. aasta teises pooles jätkab segment tööd ABC Kinga kaupluste müügipindade optimeerimisega.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2018. aasta esimese poolaasta grupiväline müügitulu oli 2,7 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 8,6%. Segmendi teise kvartali grupiväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 9,6% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Kinnisvarade segmendi 2018. aasta esimese poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 5,3 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 8,3%. Segmendi 2018. aasta teise kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,5 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 16,0%. Segmendi müügitulu kasvu toetas käesoleva aasta algul valminud grupivälisele partnerile ehitatud tankla ja tanklakauplus, mis asub Rae vallas Peetri Selveri vahetus naabruses. Segmendi müügikasvule annavad märkimisväärset lisa Tartu Kaubamaja Keskus ja Viimsi Keskus, mis on vaatamata tihedale konkurentsile üürnikega kaetud ja külastajate seas endiselt populaarsed. Kasumi vähemist mõjutasid varasemad grupisisesed Läti kinnisvaraga seotud lepingud, mis on praeguseks lõppenud.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

 30.06.201831.12.2017
VARAD  
Käibevara  
Raha ja pangakontod16 87233 662
Nõuded ja ettemaksed12 94916 127
Varud72 42275 816
Käibevara kokku102 243125 605
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed115114
Sidusettevõtjad1 7001 724
Kinnisvarainvesteeringud50 47749 902
Materiaalne põhivara 203 208214 475
Immateriaalne põhivara5 3985 675
Põhivara kokku260 898271 890
VARAD KOKKU363 141397 495
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused21 68254 818
Võlad ja ettemaksed78 89685 569
Lühiajalised kohustused kokku100 578140 387
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused73 18448 732
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud420360
Pikaajalised kohustused kokku73 60449 092
KOHUSTUSED KOKKU174 182189 479
Omakapital  
Aktsiakapital16 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 603
Ümberhindluse reserv81 22082 124
Konverteerimiserinevused-255-255
Jaotamata kasum89 099107 252
OMAKAPITAL KOKKU188 959208 016
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU363 141397 495

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

 II kvartal 2018II kvartal 20176 kuud 20186 kuud 2017
     
Müügitulu174 891164 645334 438315 333
Muud äritulud3522591 065741
     
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused-131 873-123 213-252 560-236 879
Mitmesugused tegevuskulud-13 744-13 585-27 581-27 079
Tööjõukulud-16 529-15 747-32 317-29 902
Põhivara kulum ja väärtuse langus-3 390-3 306-6 827-6 587
Muud ärikulud-335-228-643-557
Ärikasum9 3728 82515 57515 070
Finantstulud0000
Finantskulud-187-200-357-383
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt24277678
Kasum enne tulumaksustamist9 2098 65215 29414 765
Tulumaks0-15-6 249-6 386
Aruandeperioodi puhaskasum9 2098 6379 0458 379
Muu koondkasum    
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse    
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku0000
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM9 2098 6379 0458 379

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus


Börs_Kaubamaja_2Q2018_est.pdf