Publicēts: 2018-07-12 15:30:28 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Paziņojums par AS „ABLV Bank” biedra statusa anulēšanu Nasdaq Riga

Nasdaq Riga valde ir nolēmusi anulēt biedra statusu AS „ABLV Bank” ar 2018. gada 12. jūliju, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas lēmumu par AS „ABLV Bank” licences anulēšanu un Nasdaq Riga Biedru noteikumiem.

                                                              

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius.