Publicēts: 2018-07-09 13:29:46 CEST
PATA Saldus
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS "PATA Saldus" 2018. gada 23. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti

AS "PATA Saldus", Reģ Nr. 40003020121, paziņo kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projektus.

Pielikumā: 2018. gada 23. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti un statūtu grozījumi.

 

 

Akciju sabiedrības „PATA Saldus ” valde  

 

Papildus informācija:
Evita Šmita
AS „PATA Saldus” biroja vadītāja
Tel.: (+371) 63807072, (+371) 26124635

E-pasts: info@patasaldus.lv


PATA Saldus_akcionāru_sapulces_lēmumu_projekti_2018_LV.pdf
PATA_Saldus_sapulces_statutu_groz_2018.pdf