Publicēts: 2018-07-06 13:14:39 CEST
AgroCredit Latvia
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

SIA AgroCredit Latvia izveidota padome

Mārupe, 2018-07-06 13:14 CEST -- SIA AgroCredit Latvia 2017.gada 20.jūnija dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums par uzņēmuma padomes izveidi un ievēlēti 3 padomes locekļi: Silva Jeromanova-Maura, Edmunds Demiters un Lauris Buls.

Silva Jeromanova-Maura ir lauksaimniecības tehnikas un preču tirgotāja SIA SilJa īpašniece un daudzu gadu garumā darbojusies lauksaimniecības nozarē. Bijusi arī Mārupes uzņēmēju biedrības vadītāja.

Edmunds Demiters ir uzņēmējs ar vairāku gadu desmitu pieredzi, vadījis vairākus lielus uzņēmumus. Pēdējos 4 gadus bijis veselības centra Vivendi valdes loceklis un šobrīd arī Talsu domes deputāts.

Lauris Buls ir ieguvis maģistra grādu jurisprudencē un pēdējos 11 gadus strādājis J.Kārkliņa advokātu birojā. Šobrīd biroja vadošais jurists.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         Tel. +371 29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv