Publicēts: 2018-07-03 11:24:47 CEST
VEF
Pārvaldītāju darījumi

Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām

Papildus informācija pieejama pielikumā pievienotajā dokumentā.

 

Tamāra Kampāne,

valdes locekle AS VEF,

e-pasts :kampane@vef.apollo.lv


TK Insider notification 22.06.18.pdf.pdf