Paskelbta: 2018-06-29 17:00:00 CEST
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Metinė informacija

2017 metų „Lietuvos energijos gamybos“ socialinės atsakomybės pažangos ataskaita

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) parengė 2017 metų socialinės atsakomybės pažangos ataskaitą.

Šioje ataskaitoje, kurią kviečiame skaityti su Bendrovės metiniu pranešimu, trumpai pristatoma 2017 metų Bendrovės veikla bei pažanga socialinės atsakomybės srityje. Ataskaitoje apžvelgti santykiai su darbuotojais ir jų įsitraukimas į Bendrovės veiklas, ryšiai su vietinėmis bendruomenėmis ir visuomene, aplinkos apsauga bei veikla rinkoje.

Bendrovė yra Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) narė ir teikia kasmetinę pažangos ataskaitą, parengtą remiantis dešimčia susitarimo principų.

Bendrovės socialinės atsakomybės pažangos ataskaitos skelbiamos įmonės interneto svetainėje www.gamyba.le.lt (socialinės atsakomybės skiltyje), vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius svetainėje bei „Pasaulinio susitarimo“ svetainėje www.globalcompact.org.


Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt

Priedas


LEG socialinės atsakomybės ataskaita 2017.pdf