Paskelbta: 2018-06-29 15:01:46 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2018 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius (toliau – „Lietuvos energija" arba Bendrovė). „Lietuvos energija“ yra išleidusi 300 mln. eurų vertės dešimties metų žaliųjų obligacijų emisiją, kuri listinguota Liuksemburgo vertybinių popierių ir NASDAQ Vilniaus biržose; ISIN kodas – XS1646530565.

2018 metų 5 mėnesių preliminarūs „Lietuvos energijos“ finansiniai duomenys:

  Gegužė
  2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Pajamos 86,4 mln. Eur 76,1 mln. Eur 13,5 proc.
Koreguota EBITDA* 17,2 mln. Eur 15,8 mln. Eur 8,9 proc.
       
  Sausis - gegužė
  2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Pajamos 534,2 mln. Eur 467,6 mln. Eur 14,2 proc.
Koreguota EBITDA* 113,5 mln. Eur 104,2 mln. Eur 8,9 proc.


„Lietuvos energijos“ pajamos 2018 m. sausio-gegužės mėn. siekė 534,2 mln. eurų ir buvo 14,2 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (467,6 mln. eurų). Grupės pajamų augimą lėmė didesnė elektros energijos ir dujų paklausa metų pradžioje vyraujant žemesnei vidutinei oro temperatūrai palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, bei kainų pokyčiai dujų ir elektros rinkose.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis siekė 113,5 mln. eurų – 8,9 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (104,2 mln. eurų). Rodiklio augimą lėmė geresnis rezultatas iš elektros bei dujų skirstymo dėl efektyvesnės veiklos bei padidėjusių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą ir modernizavimą.

*Bendrovės preliminarus 2018 m. bei faktinis 2017 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt