Paskelbta: 2018-06-29 08:55:00 CEST
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos gamybos“ preliminarūs 2018 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.

2018 metų 5 mėnesių preliminarūs Bendrovės finansiniai duomenys:                                                  

  2018 m. 5 mėnesių 2017 m. 5 mėnesių Pokytis
Pardavimo pajamos 51,6 mln. Eur 52,3 mln. Eur -1,3%
Koreguotas EBITDA* 24,2 mln. Eur 23,0 mln. Eur +5,2%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:                                                                 

  2018 m. 5 mėnesių    2017 m. 5 mėnesių    Pokytis
Elektrėnų kompleksas 7,8 GWh 53,3 GWh -85,4%
Kruonio HAE 169,3 GWh 177,4 GWh -4,6%
Kauno A. Brazausko HE    216,3 GWh 219,5 GWh -1,5%

Dėl gegužę prasidėjusio sausringo laikotarpio elektros energijos gamyba Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje nežymiai sumažėjo. Tačiau, didmeninei elektros energijos kainai pakilus, jos per 2018 m. 5 mėn. uždirbtos pajamos iš dalies kompensavo pardavimo pajamas, kurių Bendrovė neteko dėl, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjusių reguliuojamos Elektrėnų komplekso veiklos pajamų.

Didesnės Kauno A. Brazausko hidroelektrinės pardavimo pajamos ir efektyvios Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės veiklos bei teikiamų paslaugų rezultatas lėmė, kad bendras Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis didėjo.


* Bendrovės preliminarus 2018 m. bei faktinis 2017 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.


Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt