Avaldatud: 2018-06-29 07:40:00 CEST
Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine

Vähendada Seltsi aktsiakapitali 7 200 000 euro võrra 10 800 000 eurolt 3 600 000 euroni. Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 0,20 euro võrra aktsia kohta. Seltsi uus aktsia nimiväärtus on 0,10 senti aktsia kohta. Seltsi aktsiate koguarv ei muutu. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 3 600 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks.  

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige

E-post: info@silvanofashion.com
 
Tel: +372 684 5000;
Faks: +372 684 5300


Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn 

http://www.silvanofashion.com