Publicēts: 2018-06-28 15:16:01 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS “Storent Investments” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde pieņēma lēmumu, ar 2018. gada 29. jūniju uzsākt AS “Storent Investments” obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:   

Emitenta nosaukums AS “Storent Investments”
Emitenta saīsinātais nosaukums STOR
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802304
Vērtspapīra dzēšanas datums 30.06.2020
Nominālvērtība 100 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 100 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 8%
Obligāciju kupona maksājumi četras reizes gadā:
30. septembrī
30. decembrī
30. martā
30. jūnijā
Biržas tirdzniecības kods STOR080020A

     

AS “Storent Investments” obligāciju prospekts pielikumā.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius


Doc Storent prospectus 20180618 sign (ID 406908).pdf