Paskelbta: 2018-06-26 13:34:36 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos” laiško investuotojams

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius.

Pagal „Lietuvos energijos“ Žaliųjų obligacijų programą Bendrovė yra įsipareigojusi kartą per metus pateikti ataskaitą investuotojams apie savo žaliąsias obligacijas, kuri būtų audituota nepriklausomo auditoriaus. Susipažinti su investuotojų laišku ir laišką auditavusio nepriklausomo auditoriaus patvirtinimu galima „Lietuvos energijos“ interneto svetainėje adresu: https://www.le.lt/index.php/for-investors/debt-investors/green-bonds-framework/5085

Pirmoji grupės žaliųjų obligacijų emisija buvo išleista 2017 m. liepą. Tuomet „Lietuvos energija“ itin palankiomis sąlygomis rinkoje 10 metų laikotarpiui pasiskolino 300 mln. eurų. Pernai pritrauktomis lėšomis „Lietuvos energija“ finansavo investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.

Žaliosiomis obligacijomis pritrauktas lėšas „Lietuvos energija“ įsipareigojo panaudoti tik tų investicijų finansavimui, kurios skirtos žaliosios energetikos projektams. „Lietuvos energijos“ žaliųjų obligacijų planui (angl. Green Bond Framework) aukščiausią žalumo kategoriją yra suteikęs nepriklausomas Norvegijos klimato tyrimų institutas „Cicero“ ir Švedijos aplinkosaugos institutas.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt