Publicēts: 2018-06-22 13:27:11 CEST
Tosmares kugubuvetava
Iekšējā informācija

Par kārtējās akcionāru sapulces atcelšanu

2018.gada 31.maijā AS „Tosmares kuģubūvētava” valde izsludināja kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2018.gada 29.jūnijā.

Ar šo AS „Tosmares kuģubūvētava” valde informē, ka dažādu apstākļu rezultātā, tai skaitā, ilgstoša galvenās grāmatvedes neesamība, jaunas galvenās grāmatvedes pienākumu veikšanas uzsākšana tikai finanšu gada beigās, datu zudums grāmatvedības uzskaites sistēmā elektroapgādes pārrāvuma dēļ 2018.gada pavasarī, ir aizkavējusies 2017.gada finanšu pārskata sagatavošana.

AS „Tosmares kuģubūvētava” valde uzskata, ka kārtējās akcionāru sapulces norise 2018.gada 29.jūnijā ir nepamatota un tādejādi atceļ izsludināto kārtējo akcionāru sapulci. Informācija par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu tiks publicēta nekavējoties pēc 2017.gada finanšu pārskata sagatavošanas.

 

AS „Tosmares kuģubūvētava” valde

         Tālrunis +371 63401919