Paskelbta: 2018-06-22 07:48:46 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl anticiklinio kapitalo rezervo

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Lietuvos banko valdybos nutarimu nuo 2019 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikoje taikoma anticiklinio kapitalo rezervo norma lygi 1,0 (vienam) procentui.
Nuo 2018 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikoje bus taikoma 0,5 procento anticiklinio kapitalo rezervo norma. Dabartinė Šiaulių banko kapitalo atsarga yra pakankama, todėl, anticiklinio kapitalo rezervo normai didėjant nuo 0,5 procento iki 1,0 procento, jokių papildomų priemonių siekiant užtikrinti naujo reikalavimo vykdymą, nereikės.

Papildomą informaciją teikia administracijos vadovo pavaduotojas Donatas Savickas, tel. (8 41) 595602.