Publicēts: 2018-06-21 15:12:00 CEST
Latvijas balzams
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi

Atbilstoši Finanšu Instrumentu likuma 59.’ panta 7. un 10.daļas prasībām akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) valde informē, ka ir noslēgts darījums ar AS “Swedbank” un ar Sabiedrību saistītajām pusēm – UAB “Bennet distributors” (reģ. nr. 110365450, Lietuva) un SIA “Amber Beverage Group” (reģ. nr. 40103839550, Latvija) – par izmaiņām esošajās kredītsaistībās, palielinot kredītlīnijas limita summu par 5 000 000 EUR. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī “Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo tieši Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis.

AS "Latvijas balzams"

Valdes priekšsēdētājs

Intars Geidāns