Paskelbta: 2018-06-20 18:00:00 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Pieno žvaigždės" visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

AB „Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. liepos mėn. 12 d. 10:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės" (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.

Audrius Statulevičius 
Finansų direktorius
+37052461419

Priedai


2018 07 12 AGM General voting bulletin.pdf
2018 07 12 AGM Announcement.pdf
2018 07 12 AGM Draft resolutions.pdf
Regulations of Audit Committee.pdf