Publicēts: 2018-06-19 14:02:35 CEST
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

AS "Latvijas Gāze": Valdes izmaiņas

Saistībā ar triju valdes locekļu pilnvaru termiņa notecējumu Latvijas Gāze veic izmaiņas valdes sastāvā, kas stāsies spēkā no 2018. gada 16. augusta. Atbilstoši padomes lēmumam, Latvijas Gāzes valdes locekļu amatos atkārtoti ievēlēti Aigars Kalvītis un Elita Dreimane. Savukārt, Aleksandru Frolovu valdes locekļa amatā nomainīs Deniss Jemeļjanovs, kurš līdz ar to atstās AS “Gaso” padomes locekļa amatu. Ceturtā  valdes locekļa Sebastiana Grēblinghofa līdzšinējo pilnvaru termiņš turpinās līdz 2019. gada 31. augustam.

Valdes priekšsēdētāja pienākumus turpinās pildīt Aigars Kalvītis, valdes priekšsēdētāja vietnieka - Sebastians Grēblinghofs. Kā otrs valdes priekšsēdētāja vietnieks ievēlēts Deniss Jemeļjanovs.

Esmeralda Balode-Buraka
Tel. + (371) 67 374 369
E-pasts: IR@lg.lv

Pielikums


CV-Deniss Jemeljanovs-LV.pdf