Paskelbta: 2018-06-14 08:56:05 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energija“, UAB, antrinės bendrovės UAB Duomenų logistikos centro akcijų sandorio

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 300 000 000 EUR; ISIN kodas – XS1646530565.

Bendrovė informuoja, kad Bendrovės valdyba pritarė 2017 m. rugpjūčio 7 d. su Telia Lietuva, AB ir Litgrid, AB, pasirašytos „Lietuvos energijos“ valdomos antrinės bendrovės UAB Duomenų logistikos centras akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimui. Pagal šią sutartį Bendrovė turėjo parduoti Telia Lietuva, AB, 79.64 %, UAB Duomenų logistikos centro akcijų. Kartu su Bendrove savo akcijų dalį (20.36 %) turėjo parduoti ir kita UAB Duomenų logistikos centro akcininkė Litgrid, AB.

Sprendimas nutraukti sutartį priimtas sandorio šalių „Lietuvos energija“, UAB, Litgrid AB ir Telia Lietuva, AB bendru sutarimu, atsižvelgiant į Telia Lietuva, AB pasiūlymą.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt

Priedas


2018 06 14 Lietuvos energija tęs Duomenų logistikos centro pardavimą.docx