Avaldatud: 2018-06-12 14:29:17 CEST
Mainor Ülemiste
Börsiteade

Mainor Ülemiste AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Mainor Ülemiste AS (registrikood 10348595, asukoht Valukoja 8, Tallinn 11415) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 29. mail 2018. a. AS Mainor Ülemiste kontoris aadressil Valukoja 8, Tallinn. Üldkoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.00. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride aktsiatega oli esindatud 32 000 000 häält, mis moodustab 100% aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. 

 

Üldkoosoleku otsused: 

 

1. Mainor Ülemiste AS 2017. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Mainor Ülemiste AS 2017. a. majandusaasta  aruanne.

 

2. Mainor Ülemiste AS 2017. majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine

Jaotada Mainor Ülemiste AS 2017. majandusaasta kasum summas 8 522 tuhat eurot järgmiselt:

1) 2017. a. puhaskasumist kanda eelmiste perioodide kasumi reale 7 290 tuhat eurot

2) Maksta aktsionäridele dividendidena 1 232 tuhat eurot.

 

3. Mainor Ülemiste AS 2018. majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine

Valida Mainor Ülemiste AS 2018. majandusaasta aruande audiitoriks Deloitte Audit Eesti AS (registrikood: 10687819; aadress: Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn).

 

 

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tel: +372 504 1010

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee