Avaldatud: 2018-06-12 14:23:57 CEST
Mainor Ülemiste
Börsiteade

Mainor Ülemiste AS auditeeritud konsolideeritud 2017 majandusaasta aruanne

07.05.2018 kiitis Mainor Ülemiste AS nõukogu heaks 2017. aasta auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruande ning aruanne koos kasumi jaotamise ettepanekuga on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku otsusega 29.05.2018.

2017. aastal tegeles ettevõte eelkõige Ülemiste City arendamisega, sh hoonete ehitamise ja renoveerimise, uute ja kordatehtud pindade väljaüürimisega ning kinnisvaraprojektide ettevalmistamisega. Mainor Ülemiste AS konsolideeritud käive moodustas 2017. aastal 7 686 tuhat eurot (2016: 5 729 tuhat eurot), muud äritulud 1 456 tuhat eurot (2016: 1 765 tuhat eurot) ja puhaskasum 8 522 tuhat eurot (2016: 6 417 tuhat eurot). Ettevõtte omakapital majandusaasta lõpu seisuga oli 91 937 tuhat eurot.

Kokku investeeriti 2017. aastal hoonete ehitusse ja seadmete parendamisse 15 835 tuhat eurot. Laenu võeti 2017. aastal 26 696 tuhat eurot ja tagastati laene 9 569 tuhat eurot. Ülemiste City ärilinnaku jätkuvaks arendamiseks viidi läbi uue 10 000 tuhande eurose võlakirjaemissioni esimene etapp mahus 2 650 tuhat eurot. Emissiooni teine etapp toimus 2018. aasta aprillis.Mainor Ülemiste AS kinnisvarainvesteeringute väärtus oli aasta lõpu seisuga 102 070 tuhat eurot ja suurenes võrreldes eelmise aastaga 17 260 tuhande euro võrra.

Mainor Ülemiste AS 2017. majandusaasta auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav Nasdaq Tallinn veebilehel.

 

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tel: +372 504 1010

 

 

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


AS Mainor Ülemiste konsolideeritud aastaaruanne 2017.pdf