Avaldatud: 2018-06-11 09:26:41 CEST
Admiral Markets
Intressimaksed

Admiral Markets AS-i interessimakse

Admiral Markets AS fikseerib investorite nimekirja võlakirjadelt intressi maksmiseks (väärtpaberi lühinimi ADMB080027A, ISIN kood EE3300111251) 25. juuni 2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Eeltoodust tulenevalt on võlakirjadega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 22.juuni 2018. Peale antud kuupäeva võlakirju omandanud isikul ei ole õigust intressimaksele 2018.aasta esimese poolaasta eest.

Intressimakse suurus ühe väärtpaberi kohta on 4 eurot. Intressimakse teostatakse võlakirjatingimustes sätestatud korras ja tähtaegadel. Poolaasta intressimakse (aastase intressimääraga 8%) makstakse investoritele välja 28. juunil 2018.

Teostatavalt intressimakselt peab Admiral Markets AS vajadusel kinni 20% tulumaksu summas 0,80 eurot ühe võlakirja kohta.


Lisainfo:

Kira Evve

Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht

kira.evve@admiralmarkets.com

+372 5560 8284