Paskelbta: 2018-06-08 16:00:00 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su vadovais susijusių asmenų sandorius

Pranešimo tekstas pridedamas.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
8 5 2461419

Priedas


Pranešimas apie glaudžiai susijusio su vadovu asmens sandorį Rokas Kvaraciejus 2018 06 08.pdf