Paskelbta: 2018-06-01 16:20:00 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „LINAS AGRO GROUP“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2018 M. BIRŽELIO 1 D., SPRENDIMAI


2018 m. birželio 1 d. įvykusio neeilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.          

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. kovo 30 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos nariai Artūras Pribušauskas ir Vytautas Šidlauskas, atšaukti visus Bendrovės valdybos narius.


2. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Bendrovės valdybos nariais naujai 4 (ketverių) metų Bendrovės valdybos kadencijai išrinkti:

1) Andrius Pranckevičius;

2) Arūnas Zubas;

3) Dainius Pilkauskas;

4) Darius Jaloveckas;

5) Darius Zubas;

6) Jonas Bakšys;

7) Tomas Tumėnas.

Nei vienas iš kandidatų nėra laikomas nepriklausomu.

3. Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimas.

  1. Patvirtinti AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo taisykles (pridedama);
  2. Pavesti Bendrovės vadovui užtikrinti šių Akcijų suteikimo taisyklių tinkamą įgyvendinimą.


Finansų direktorius                              
Tomas Tumėnas
+370 45 507393
t.tumenas@linasagro.lt

Priedai


CV_Andrius_Pranckevicius.pdf
CV_Dainius_Pilkauskas.pdf
CV_Darius_Zubas.pdf
CV_Jonas Baksys.pdf
CV_Darius Jaloveckas.pdf
CV_Tomas_Tumenas.pdf
CV_Arunas_Zubas.pdf
Taisykles_Rules_LNA final_2018-06-01.pdf