Paskelbta: 2018-05-31 20:53:22 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Tarpinė informacija

AB „Pieno žvaigždės“ 2018 metų trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Pridėtame faile AB Pieno žvaigždės 2018 m. trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
8 52461419

Priedas


2018_1k_PZ_ataskaita_nasdaq_LT.pdf