Paskelbta: 2018-05-31 16:02:07 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2018 m. 4 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius (toliau – Bendrovė). „Lietuvos energija“ yra išleidusi 300 mln. eurų vertės dešimties metų žaliųjų obligacijų emisiją, kuri listinguota Liuksemburgo vertybinių popierių ir NASDAQ Vilniaus biržose; ISIN kodas – XS1646530565.

2018 metų 4 mėnesių preliminarūs „Lietuvos energijos“ finansiniai duomenys:

  Balandis
  2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Pajamos 94,6 mln. Eur 81,9 mln. Eur 15,5 proc.
Koreguota EBITDA* 21,1 mln. Eur 17,1 mln. Eur 23,4 proc.
       
  Sausis - balandis
  2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Pajamos 452,9 mln. Eur 391,5 mln. Eur 15,7 proc.
Koreguota EBITDA* 96,3 mln. Eur 88,4 mln. Eur 8,9 proc.


„Lietuvos energijos“ pajamos 2018 m. sausio-balandžio mėn. siekė 452,9 mln. eurų ir buvo 15,7 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (391,5 mln. eurų). Grupės pajamų augimą lėmė didesnė elektros energijos ir dujų paklausa vyraujant žemesnei vidutinei oro temperatūrai palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis siekė 96,3 mln. eurų – 8,9 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (88,4 mln. eurų). Rodiklio augimą lėmė geresnis rezultatas iš elektros bei dujų skirstymo dėl efektyvesnės veiklos bei padidėjusių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą ir modernizavimą.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt