Paskelbta: 2018-05-31 16:00:00 CEST
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, preliminarūs 2018 m. 4 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.

2018 metų 4 mėnesių preliminarūs Bendrovės finansiniai duomenys:

 2018 m. 4 mėnesių2017 m. 4 mėnesiųPokytis
Pardavimo pajamos41,5 mln. Eur41,8 mln. Eur-0,7%
Koreguotas EBITDA*18,9 mln. Eur18,6 mln. Eur+1,6%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

 2018 m. 4 mėnesių2017 m. 4 mėnesiųPokytis
Elektrėnų kompleksas7,8 GWh17,4 GWh-55,2%
Kruonio HAE122,1 GWh137,2 GWh-11,0%
Kauno A. Brazausko HE186,9 GWh177,8 GWh+5,1%

Bendrovės 2018 m. 4 mėnesių pardavimo pajamos išliko panašios, kaip ir 2017 m. 4 mėnesių pardavimo pajamos. Daugiau elektros energijos pagaminusios Kauno A. Brazausko hidroelektrinės uždirbtos pajamos iš dalies kompensavo pardavimo pajamas, kurių Bendrovė neteko dėl sumažėjusių reguliuojamos Elektrėnų komplekso veiklos pajamų.

Didesnė gamyba Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje ir efektyvios Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės veiklos bei teikiamų paslaugų rezultatas lėmė, kad bendras Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis šiek tiek didėjo. Elektrėnų komplekso EBITDA traukėsi sumažėjus teikiamų paslaugų apimtims.

* Bendrovės preliminarus 2018 m. bei faktinis 2017 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.


Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt