Publicēts: 2018-05-31 15:48:06 CEST
Kurzemes atslega 1
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem

A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2018-05-31 15:48 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Neto apgrozījums 2018.gada 1.ceturksnī ir  436870 EUR, kas  ir par  2179  EUR  jeb 0.5%. mazāk kā 2017.gada 1.ceturksnī. 2018.gada1.ceturksnis noslēgts ar peļņu  181 EUR apmērā.

  31.03.2018 31.03.2017.
Rādītāja nosaukums EUR EUR
2 3 4
Neto apgrozījums 436870 439049
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (412095) (455031)
Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 24775 (15982)
Pārdošanas izmaksas (10397) (15948)
Administrācijas izmaksas (21432) (17272)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 13777 5591
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas (6104) (9484)
Peļņa un zaudējumi no saimnieciskās darbības 619 (53095)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (438) (255)
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 181 (53350)
Ārkārtas ieņēmumi 0 0
Ārkārtas izmaksas 0 0
 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 181 (53350)
Uzņēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu 0 0
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 181 (53350)

 

Valde

 

         Irena Burve
         Chief accountant
         A/S Kurzemes Atslega-1
         Tel.: +371 63448075
         Mob.: +371 26422198
         E-mail: gramatv@ka1.lv


KA1.Finanšu pārskats uz 31.03.2018.pdf