Paskelbta: 2018-05-31 15:33:00 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2018 metų trijų mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninė pardavimų pajamos per 2018 m. pirmus tris mėnesius buvo 21 mln. EUR, arba 25% mažesnės negu per tą patį laikotarpį 2017 metais. (2017 m. trijų mėnesių pardavimų pajamos siekė 27,8 mln. EUR). Sūrio ir išrūgų produktų kainų lygmens sumažėjimas eksporto rinkose, bei mažesnis parduotos produkcijos kiekis įtakojo didesnes produktų atsargas laikotarpio pabaigoje ir pardavimų apyvartos sumažėjimą.

Per 2017 m. pirmus tris mėnesius bendrovė uždirbo 0,1 mln. EUR gryno pelno, arba 8,4 karto mažiau negu per tą patį laikotarpį 2017 metais. (2017 m. trijų mėnesių grynasis pelnas siekė 1,0 mln. EUR)

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas


2018 m. 3 mėn veiklos rezultatai.pdf