Publicēts: 2018-05-29 15:19:38 CEST
Latvijas Gāze
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "Latvijas Gāze": Finanšu rezultāti par 2018.gada 1.ceturksni

2018. gada pirmais ceturksnis bija jaunās Latvijas Gāze koncerna struktūras pirmais pilnais saimnieciskās darbības ceturksnis.

2018. gada pirmajā ceturksnī Latvijas Gāzes koncerns pārdeva 355 milj. m3 (3 745 GWh) dabasgāzes un nodrošināja tās piegādi vairāk kā 400 tūkstošiem klientu, sasniedzot 99, 8 milj. EUR lielu apgrozījumu, bet koncerna peļņa sasniedza 20,1 milj. EUR.

Neauditētos pārskatus par 2018.gada 1.pusgadu plānots publicēt 2018.gada 28. augustā.

Kā zināms, lai izpildītu Enerģētikas likuma prasības, 2017. gada nogalē AS “Latvijas Gāze” nodalīja sadales virzienu jaunā uzņēmumā AS “Gaso”, kas kā 100% meitasuzņēmums ar atsevišķu un pilnīgi neatkarīgu Valdi un Padomi paliek būtiska jaunizveidotā Latvijas Gāze koncerna daļa.  Izvērtējot AS “Gaso” nodalīšanu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) atzina, ka tā notikusi atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām un AS “Gaso” ir juridiski, strukturāli, funkcionāli un operacionāli nošķirta no AS “Latvijas Gāze”.

2018. gada 5. februārī AS “Latvijas Gāze” kļuva par Baltijas gāzes biržas Latvijas tirgus zonas “tirgus veidotāju”. Sabiedrības vadība uzskata, ka tirdzniecības aktivizēšanās GET Baltic biržā pavērs jaunas iespējas visiem tirgus dalībniekiem un nāks par labu klientiem. Tāpat spēcīga reģionāla gāzes birža veicinās vispārējo enerģētikas sektora un Baltijas reģiona ekonomikas attīstību


Kontaktinformācija:

Madara Pundure

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

+ 371 67 369 281

madara.pundure@lg.lv

Pielikums


Latvijas Gaze Konsolidets_3 menesi_2018.pdf