Avaldatud: 2018-05-24 08:00:00 CEST

OEG: konsolideeritud auditeerimata majandustulemused 1. kvartal 2018

Kontserni peamised tegevusnäitajad:

     I kv 2018  I kv 2017  I kv 2016
Müügitulud enne hasartmängumaksumln eurot52,451,548,9
Hasartmängumaksudmln eurot-11,2-11,2-11,3
Neto müügituludmln eurot41,240,337,6
Neto müügitulud ja muud äritulud kokkumln eurot41,240,337,9
EBITDAmln eurot10,99,89,0
Ärikasummln eurot7,66,86,5
Puhaskasummln eurot7,45,65,5
     
EBITDA marginaal%26,424,423,8
Ärirentaablus%18,516,817,3
Puhasrentaablus%18,013,914,5
     
Varadmln eurot176,2158,4169,9
Omakapitalmln eurot152,7135,6127,2
ROE%5,14,74,3
ROA%4,33,63,3
Lühiajalise võlgnevuse kattekordajakorda3,12,41,4
     
Kasiinode arv perioodi lõpustk115120124
Kasiinode pind perioodi lõpusm236 96039 08338 830
Panustamispunktide arv perioodi lõpustk253133
Panustamispunktide pind perioodi lõpusm2689838964
Töötajadin3 0313 0233 201
     
Mänguautomaatide arv perioodi lõpustk4 0114 1004 183
Elektroonilise ruleti terminalide arv perioodi lõpustk101108142
Mängulaudade arv perioodi lõpustk161167183
Turniiripokkeri mängulaudade arv perioodi lõpustk636664


Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2018. aasta 1. kvartali jooksul:

  • Kontserni 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 52,4 miljoni euroni, mis on 1,8% (+0,9 mln eurot) rohkem kui 2017. aasta 1. kvartali jooksul.
  • 3 kuu hasartmängutulud enne hasartmängumakse moodustasid Kontserni konsolideeritud müügituludest enne hasartmängumakse 90,0% (47,2 mln EUR) ja muud tulud 10,0% (5,3 mln eurot). Aasta varem olid osakaalud vastavalt 91,3% (47,0 mln eurot) ja 8,7% (4,5 mln eurot).
  • Kontserni 2018. aasta 1. kvartali konsolideeritud kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,8 miljonilt eurolt 10,9 miljoni euroni (+10,6%). 2018. aasta 1. kvartali ärikasum ulatus 7,6 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,9 miljonit eurot (+12,7%) enam.
  • Emaettevõtja osa 2018. aasta 1. kvartali konsolideeritud puhaskasumist oli 7,3 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 6,0 miljonit eurot.
  • 19. veebruaril 2018 asutas Kontsern äriühingu Olybet Italia S.r.l. Itaalias. Tütarühingu asutamise eesmärgiks on juriidilise platvormi arendamine seoses Kontserni tegevuse laiendamisega kaughasartmängude turgudel.
  • 19. märtsil 2018 teatas Kontsern suuraktsionäride kavandatavast väljumisest, vabatahtlikust ülevõtmispakkumisest ja äritegevuse ühendamise lepingu sõlmimisest. 19. märtsil 2018 sõlmisid Olympic Entertainment Group AS-i kaks suuraktsionäri OÜ HansaAssets (OEG endise nõukogu esimehe hr Armin Karu ainukontrolli all olev äriühing) ja OÜ Hendaya Invest (OEG endise nõukogu liikme hr Jaan Korpusov’i ainukontrolli all olev äriühing) Odyssey Europe AS‑iga aktsiate ostu-müügilepingu, mille alusel OÜ HansaAssets ja OÜ Hendaya Invest müüsid ja kandsid üle kõik neile kuuluvad OEG aktsiad. Aktsiate ostuhind oli 1,9 eurot ühe aktsia kohta. Tehingute lõpuleviimine ja aktsiate ülekandmine toimus Ostja poolt tehtud vabatahtliku ülevõtmispakkumise raames, st sõlmitud kokkuleppe kohaselt võtsid müüvad aktsionärid Ülevõtmispakkumise vastu. 4. aprillil 2018 tegi ostja kõigile OEG aktsionäridele ülevõtmispakkumise sama hinnaga, st 1,9 eurot ühe aktsia kohta. Ülevõtmispakkumine lõppes 2. mail 2018. Ülevõtmispakkumise väärtuspäevaks oli 10. mai 2018.
  • 29. märtsil 2018 teatas Kontsern Riia piirkonnakohtu otsuse kättesaamisest seoses ühe Riias asuva kasiinoga (Marijas tänav 2). Kohus otsustas Riia linnavolikogu kasuks. Vastavalt Riia linnavolikogu otsusele tuleb antud kasiino sulgeda oktoobris 2022. OEG kaebas otsuse edasi järgmise astme kohtusse.

Olulisemad sündmused peale bilansipäeva:

  • 10. mail 2018 viidi lõpule ülevõtmispakkumine, pärast mida teatas Novalpina Capital Partners I GP S.à r.l. OEG-le, et 10.05.2018 tõusis Odyssey Europe AS-i osalus OEG-s üle 2/3. Nimetatud kuupäeva seisuga kuulus Odyssey Europe AS-ile 135 024 430 OEG aktsiat, mis esindab 88,95% OEG kõigist hääleõiguslikest aktsiatest. Novalpina Capital Partners I GP S.à r.l. on Odyssey Europe AS-i lõplik emaettevõtja.
  • 11. mail 2018 toimus aktsionäride üldkoosolek, kus lisaks tavapärastele päevakorrapunktidele otsustati lõpetada ettevõtte aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna börsil, valiti uued nõukogu liikmed ning otsustati mitte maksta dividende.


Kontserni konsolideeritud müügitulud enne hasartmängumakse segmentide lõikes:

000€I kv 2018I kv 2017Muutus
Eesti14 67212 39918,3%
Läti16 29716 542-1,5%
Leedu6 0047 032-14,6%
Slovakkia3 9844 501-11,5%
Itaalia8 1957 9153,5%
Malta3 2873 1175,4%
Kokku52 43951 5061,8%


Kasiinode arv segmenditi:

 31.03.201831.03.2017
Eesti2424
Läti5354
Leedu1718
Slovakkia68
Itaalia1415
Malta11
Kokku115120


Ülevaade turgude lõikes

Eesti
Eesti segmendi 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 14,7 miljoni euroni (+2,3 mln eurot, +18,3%), EBITDA 3,2 miljoni euroni (+1,8 mln eurot, +123,0%) ning ärikasum 2,3 miljoni euroni (+1,7 mln eurot, +307,0%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 15,5% ulatudes 11,9 miljoni euroni.

2018. aasta märtsi lõpus tegutses Eestis kokku 24 Olympic kasiinot 988 mänguautomaadi, 37 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 24 turniiripokkeri mängulauaga. Eesti ettevõtetes töötas 31. märtsi 2018 seisuga 738 inimest.

Läti
Läti segmendi 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 16,3 miljoni euroni (-0,2 mln eurot, -1,5%), EBITDA 5,9 miljoni euroni (-0,9 mln eurot, -13,8%) ning ärikasum 4,8 miljoni euroni (-1,1 mln eurot, -18,0%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kahanesid aastaga 2,1% ulatudes 14,8 miljoni euroni.

2018. aasta märtsi lõpus tegutses Lätis kokku 53 Olympic kasiinot 1 457 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 24 mängulaua ja 9 turniiripokkeri mängulauaga. Läti ettevõtetes töötas 31. märtsi 2018 seisuga 922 inimest.

Leedu
Leedu segmendi 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 6,0 miljoni euroni (‑1,0 mln eurot, ‑14,6%), EBITDA 0,7 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -38,7%) ning ärikasum 0,2 miljoni euroni (-0,4 mln eurot, -63,7%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kahanesid aastaga 15,6% ulatudes 5,6 miljoni euroni.

2018. aasta märtsi lõpus tegutses Leedus kokku 17 Olympic kasiinot 507 mänguautomaadi, 8 elektroonilise ruleti terminali, 53 mängulaua ja 2 turniiripokkeri mängulauaga ning omas 25 panustamispunkti. Leedu ettevõtetes töötas 31. märtsi 2018 seisuga 742 inimest.

Slovakkia
Slovakkia segmendi 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 4,0 miljoni euroni (‑0,5 mln eurot, ‑11,5%), EBITDA 0,4 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -15,0%) ning ärikasum 0,1 miljoni euroni (-0,1 mln eurot, -40,3%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kahanesid aastaga 13,2% ulatudes 3,5 miljoni euroni.

2018. aasta märtsi lõpus tegutses Slovakkias kokku 6 Olympic kasiinot 251 mänguautomaadi, 30 elektroonilise ruleti terminali, 39 mängulaua ja 18 turniiripokkeri mängulauaga. Slovakkia ettevõtetes töötas 31. märtsi 2018 seisuga 332 inimest.

Itaalia
Itaalia segmendi 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 8,2 miljoni euroni (+0,3 mln eurot, +3,5%), EBITDA 0,7 miljoni euroni (+0,1 mln, +10,4%) ning ärikasum 0,5 miljoni euroni (+0,05 mln, +11,6%). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 3,6% ulatudes 8,1 miljoni euroni.

2018. aasta märtsi lõpus tegutses Itaalias kokku 14 VLT mänguautomaadikasiinot 523 mänguautomaadiga. Itaalia ettevõtetes töötas 31. märtsi 2018 seisuga 87 inimest.

Malta
Malta segmendi 2018. aasta 1. kvartali müügitulud enne hasartmängumakse ulatusid 3,3 miljoni euroni (+0,2 mln eurot, +5,5%), EBITDA 0,1 miljoni euroni (+0,6 mln eurot) ning ärikahjum 0,2 miljoni euroni (+0,6 mln eurot). Hasartmängutulud enne hasartmängumakse kasvasid aastaga 5,5% ulatudes 3,2 miljoni euroni.

2018. aasta märtsi lõpus tegutses Maltal kokku 1 kasiino 285 mänguautomaadi, 18 elektroonilise ruleti terminali, 21 mängulaua ja 10 turniiripokkeri mängulauaga. Maltal töötas 31. märtsi 2018 seisuga 210 inimest.


Finantsseisund
Seisuga 31. märts 2018 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 176,2 miljonit eurot, mis on 11,2% ehk 17,8 miljonit eurot enam kui aasta tagasi.

Käibevarad moodustasid varadest 72,0 miljonit eurot ehk 40,9% kogu varadest ja põhivarad 104,2 miljonit eurot ehk 59,1% bilansimahust. Kohustused ulatusid bilansipäeval 23,5 miljoni euroni ning omakapital 152,7 miljoni euroni. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad kohustused tarnijatele ja tarnijate ettemaksed (7,5 mln eurot), maksukohustused (6,1 mln eurot) ja kohustused töövõtjatele (6,0 mln eurot).

Investeeringud
Kontsern investeeris 2018. aasta 1. kvartali jooksul materiaalsesse põhivarasse 2,4 miljonit eurot (+0,8 mln eurot, +52,8%), millest 2,3 miljonit eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 0,1 miljonit eurot mänguseadmetesse.

Rahavood
Kontserni 2018. aasta 1.kvartali äritegevuse rahavood olid 10,1 miljonit eurot (-0,01 mln eurot). Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -4,2 miljonit eurot (-1,7 mln eurot). Finantseerimistegevuse rahavood olid 0 miljonit eurot (+0,03 mln eurot). Netorahavood olid 5,9 miljonit eurot (-1,7 mln eurot).

Personal
Seisuga 31. märts 2018 andis Kontsern tööd 3 031 inimesele, mis on 8 inimest enam kui aasta tagasi.

2018. aasta 1. kvartali jooksul arvestati Kontserni töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 14,0 miljonit eurot (+0,5 mln eurot, +3,9%). Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2018. aasta 3 kuu eest hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 316 tuhat eurot (2017. aasta 3 kuu eest 270 tuhat eurot) ja nõukogu liikmetele 37 tuhat eurot (2017. aasta 3 kuu eest 37 tuhat eurot).


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)      31.03.2018     31.12.2017
VARAD   
Käibevara   
Raha ja raha ekvivalendid 64 43058 482
Finantsinvesteeringud 161919
Nõuded ja ettemaksed 4 7164 554
Ettemakstud tulumaks 1 039286
Varud 1 6601 658
Käibevara kokku 72 00665 899
    
Põhivara   
Edasilükkunud tulumaksuvara 527507
Muud finantsinvesteeringud 1 137457
Muud pikaajalised nõuded ja ettemaksed 3 9633 957
Kinnisvarainvesteeringud 343323
Materiaalne põhivara 48 40449 046
Immateriaalne põhivara 49 83649 935
Põhivara kokku 104 210104 225
    
VARAD KOKKU 176 216170 124
    
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
Võlad ja ettemaksed 21 15022 082
Tulumaksukohustus 635612
Eraldised 1 3661 780
Lühiajalised kohustused kokku 23 15124 474
    
Pikaajalised kohustused   
Muud pikaajalised võlakohustused 318309
Pikaajalised kohustused kokku 318309
    
KOHUSTUSED KOKKU 23 46924 783
    
OMAKAPITAL   
Aktsiakapital 60 71660 716
Ülekurss 252252
Omaaktsiad -53-53
Kohustuslik reservkapital 6 3256 325
Muu reserv 574566
Realiseerimata kursivahed 1119
Jaotamata kasum 78 50771 209
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 146 332139 034
Mittekontrolliv osalus 6 4156 307
OMAKAPITAL KOKKU 152 747145 341
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 176 216170 124Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)        I kv 2018     I kv 2017
Hasartmängutulud   47 18547 028
Muud müügitulud   5 2544 478
Müügitulud enne hasartmängumakse   52 43951 506
Hasartmängumaksud   -11 239-11 210
Neto müügitulud   41 20040 296
Muud äritulud   1310
Neto müügitulud ja muud äritulud kokku   41 21340 306
      
Kaubad, toore, materjal ja teenused   -1 444-1 462
Mitmesugused tegevuskulud   -14 909-15 512
Tööjõukulud   -13 972-13 448
Põhivara kulum ja väärtuse langus   -3 245-3 065
Muud ärikulud   -29-64
Ärikulud kokku   -33 599-33 551
      
Ärikasum   7 6146 755
      
Intressitulud   24
Kahjum valuutakursi muutustest   -12-8
Muud finantstulud ja -kulud   -20
Finantstulud ja -kulud kokku   -12-4
      
Kasum enne tulumaksu   7 6026 751
      
Tulumaksukulu   -196-1 135
Perioodi puhaskasum   7 4065 616
Emaettevõtja osa   7 2986 010
Mittekontrolliva osaluse osa   108-394
      
Muu koondkasum, mis on hiljem võimalik reklassifitseerida kasumiaruandesse     
Realiseerimata kursivahed   -837
Kokku perioodi koondkasum    7 3985 653
Emaettevõtja osa   7 2906 047
Mittekontrolliva osaluse osa   108-394
      
      
Tava kasum aktsia kohta*   4,84,0
Lahustatud kasum aktsia kohta*   4,84,0

* euro sentides


Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com

Manus


Olympic_interim_Q1_2018_EST.pdf