Paskelbta: 2018-05-23 08:21:19 CEST

Dėl „Lietuvos energijos“ įmonių grupės strategijos iki 2030 m. patvirtinimo

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 300 000 000 EUR; ISIN kodas – XS1646530565. 

2018 m. gegužės 23 d. „Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba patvirtino „Lietuvos energijos“ įmonių grupės strategiją.

Patvirtinta „Lietuvos energijos“ strategija apima laikotarpį iki 2030 metų. Per šį laiką „Lietuvos energija“ planuoja iš esmės transformuotis: didins gamybos pajėgumus žaliojoje energetikoje, plėsis į tarptautines rinkas, kurs ir diegs inovacijas energetikos sektoriuje. Visa tai įgyvendinant bus užtikrinta stabili grąža, kuri, planuojama, sieks 1,6 milijardo eurų per 2018-2030 metus ir išlaikyta geriausia kaina ir kokybė klientams.

Didžiausias dėmesys įgyvendinant naująją „Lietuvos energijos“ strategiją bus skiriamas tvariai plėtrai tarptautinėje rinkoje, atsinaujinančios energijos gamybos vystymui, kokybei ir efektyvumui bei skaidrumui. Strategija apima energetikos infrastruktūros, žaliosios generacijos plėtrą vystant globalų įmonės ir visos šalies konkurencingumą, komercinės organizacijos sukūrimą ir naujų energetikos paslaugų platformų bei energetikos technologijų kompetencijų centro išvystymą. Per tvarią plėtrą bus siekiama kokybės ir efektyvumo gerinant klientų aptarnavimą, infrastruktūros kokybę, toliau gryninant grupės veiklas, užtikrinant stabilią grąžą valstybei ir laikantis aukščiausių veiklos skaidrumo standartų. Naujosios strategijos įgyvendinimas „Lietuvos energijos“ grupei padės išlaikyti vienas geriausių energijos skirstymo paslaugų kainų Europos Sąjungoje.

„Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės strategija paremta ambicingais tikslais, susijusiais su įmonių grupės augimu ir plėtra. Pažymėtina, kad konkrečių sprendimų siekiant šių tikslų priėmimas ir įgyvendinimas (įskaitant plėtros apimtį, laiką, finansavimo būdą ir kitus aspektus) priklausys nuo konkrečių išorinių ir vidinių ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos tokių sprendimų priėmimui ir jų efektyviam įgyvendinimui, orientuotam į sėkmingus įmonių grupės rezultatus ir vertės visoms suinteresuotoms pusėms kūrimą.

Atskiros šiame dokumente nurodytos įmonių grupės veiklos gairės (įskaitant galimus projektus, plėtros galimybes, alternatyvas) negali būti laikomi įsipareigojimais ar kitokiais galutiniais sprendimais ar pasiūlymais investuoti, sudaryti sandorius ar atlikti kitus veiksmus.

Informacija apie konkrečius sprendimus, jeigu juos būtina viešai atskleisti, bus atskleista laikantis teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos viešą atskleidimą, reikalavimų bei užtikrinant suinteresuotų šalių reikiamą, pakankamą ir išsamų informavimą bei skaidrumo principų įgyvendinimą.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energija“, UAB Korporatyvinės komunikacijos projektų vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt

Priedai


Pranešimas spaudai LE 2030 žalia išmani ir globali energetika Lietuvai sukurs 1,6 mlrd eur grąžą.docx
LE strategija 2030.pdf