Avaldatud: 2018-05-22 16:12:38 CEST

Finantsinspektsiooni juhatuse otsuse alusel Admiral Markets AS-i poolt Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali kaudu investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamise lõpetamine

Admiral Markets AS omab Tšehhi Vabariigis filiaali alates 2012. aastast. 11.05.2018 tegi Admiral Markets AS otsuse lõpetada Tšehhi filiaali tegevus alates 11.06.2018. Vastav börsiteade on kättesaadav siit.

Seoses Admiral Markets AS poolt Tšehhi Vabariigi õigusaktides ettenähtud aruandluskohustuse täitmata jätmisega, on Finantsinspektsiooni juhatus 21.05.2018 teinud Admiral Markets AS-ile ettekirjutuse, keelates Admiral Markets AS-il Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali kaudu alates otsuse jõustumisest mistahes investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamine väärtpaberituru seaduse tähenduses. Vastav otsus on tehtud Admiral Markets AS-ile teatavaks elektrooniliselt 22.05.2018. Ettekirjutus avaldatakse lähipäevil Finantsinspektsiooni veebileheküljel www.fi.ee.

Vaatamata filiaali tegevuse lõpetamise otsusele tegeleb Admiral Markets AS hetkel aktiivselt esitamata jäänud aruannete esitamisega. Admiral Markets AS täidab ettekirjutust ning ei osuta oma Tšehhi filiaali kaudu investeerimisteenuseid ja investeerimiskõrvalteenuseid.

“Finantsinspektsiooni ettekirjutuse resolutsioon oli kõiki asjaolusid arvestades ootamatu, kuid ei oma mõju Admiral Markets AS kapitaliseeritusele ja kasumlikkusele. Filiaal on tegevuse algusest osutanud Admiral Markets AS-ile peamiselt tugiteenuseid ning filiaalil endal kliente ei ole. Admiral Markets AS-i Tšehhi Vabariigist pärit klientide huvid on jätkuvalt kaitstud ning nende kohapealses heas teenindamises abistab meid sõsarettevõtte Admiral Markets UK Ltd filiaal, “ ütles Admiral Markets AS tegevjuht Sergei Bogatenkov.

Lisainfo:
Kira Evve
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
kira.evve@admiralmarkets.com
+372 5560 8284