Paskelbta: 2018-05-18 15:09:52 CEST

Pranešimas apie su vadovais susijusių asmenų sandorius

Pranešimo tekstas pridedamas.

 

Audrius Statulevičius

Finansų direktorius

8 5 2461419

Priedas


Pranesimas apie sandori 20180516.pdf