Publicēts: 2018-05-17 16:44:07 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

FKTK pieņem izskatīšanai AS „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” akcionāra akciju atpirkšanas piedāvājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 15.05.2018. ir saņēmusi akciju sabiedrības "AGROFIRMA TĒRVETE" iesniegumu atļaujas saņemšanai akciju sabiedrības "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktam.

1. Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (Mērķa sabiedrība):

Mērķa sabiedrības 30.04.2018. akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Par šāda lēmuma pieņemšanu balsoja Mērķa sabiedrības akcionāriakciju sabiedrība "AGROFIRMA TĒRVETE" un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”. Akciju sabiedrība "AGROFIRMA TĒRVETE" (21.05.2004. reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā ar reģ. nr. 45103001086, juridiskā adrese – Tērvetes novads, Tērvetes pag., Kroņauce, "Tišas", LV – 3730) ir pilnvarota izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

2. Vienas akcijas atpirkšanas cena atbilstoši prospektā sniegtajai informācijai: 1.76 EUR.

3. Piedāvājuma termiņš: 30 dienas no dienas, kad piedāvājums ir publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.