Published: 2018-05-16 19:31:11 CEST

Sýn hf. : 69% hækkun tekna en samlegðar ekki tekið að gæta

Árshlutareikningur Sýnar hf. fyrir fyrsta ársfjórðung 2018 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins á stjórnarfundi þann 16. maí 2018.

Á aðalfundi félagsins í mars var samþykkt að nafnabreyta félaginu úr Fjarskipti hf. í  Sýn hf.  Í desember 2017 keypti félagið tilteknar eignir og rekstur 365 miðla hf. og gætir áhrifa af því á samanburð fjárhæða á milli ára. Einskiptisliðir í tengslum við kaupin höfðu áhrif á afkomu fjórðungsins og er leiðrétt afkoma sýnd hér fyrir neðan. Einskiptisliðirnir eru samsettir úr fjölmörgum mismunandi liðum í tengslum við kaupin.

  • Tekjur á fyrsta ársfjórðungi 2018 námu 5.304 m.kr. sem er hækkun um 69% á milli ára.
  • EBITDA hagnaður nam 718 m.kr. á ársfjórðungnum og stendur í stað á milli ára. Leiðréttur EBITDA hagnaður sbr. ofangreint nam 833 m.kr. sem er 11% hækkun milli ára.
  • Hagnaður tímabilsins nam 56 m.kr. sem er 72% lækkun á milli ára. Leiðréttur hagnaður tímabilsins nam 150 m.kr. sem er 33% lækkun frá sama tímabili á fyrra ári.
  • Hagnaður á hlut var 0,20.
  • Fjárfestingahreyfingar samstæðunnar námu 522 m.kr. sem er 61% hækkun á milli ára.
  • EBITDA horfur fyrir árið 2018 eru áætlaðar á bilinu 4.000-4.400 m.kr. af reglulegri starfsemi. Áætlað fjárfestingarhlutfall stendur óbreytt í 8-10% af tekjum.

Stefán Sigurðsson, forstjóri:

"Það er ánægjulegt að sjá fyrsta fjórðung sameinaðs fyrirtækis skila tekjuaukningu upp á 69% sem er umfram væntingar. Fyrsta skref samrunans hefur verið að tryggja yfirfærslu viðskiptavina og tekna félagsins sem hefur tekist vel hingað til, þrátt fyrir mikið álag í tengslum við samþættingu. Kostnaður fjórðungsins er hár enda samlegðar ekki tekið að gæta í neinum mæli, auk þess sem samrunakostnaður er talsverður í fjórðungnum, sem og afskriftir og skuldsetning hækka með stærri efnahag. Verkefni ársins er að lækka kostnað sameinaðs félags en samlegð mun skila sér af sífellt meiri krafti eftir því sem líður á árið. Stendur félagið við þær áætlanir að 1.000-1.100 milljónir í samlegð verði náð fram innan 18 mánuða, það er um 60% af heildaraukningu EBITDA við kaupin. Áfram er einnig gert ráð fyrir að sameinað félag skili meira en 5 ma.kr. EBITDA árið 2020.

Sameinað fyrirtæki undir merkjum Sýnar er mjög alhliða og sterkt í fjarskiptum og fjölmiðlun. Fyrirtækið er til dæmis annað stærst samkvæmt nýrri skýrslu PFS þegar kemur að markaðshlutdeild á farsímamarkaði (32,8%), gagnatengingum (37,1%) og gagnvirku sjónvarpi IPTV (47,4%) við lok ársins 2017.   

Fyrstu mánuðir samrunans fara vel af stað og hann á að geta verið mjög jákvæður gagnvart öllum haghöfum. Auk þess að geta skilað meira en 5 ma.kr. í EBITDA árið 2020, munu starfsmenn á árinu vera sameinaðir á einn stað í nýjum og glæsilegum höfuðstöðvum að Suðurlandsbraut 8-10 og gagnvart neytendum lækkaði verð á völdum sjónvarpspökkum og aðrir stækkuðu. Þessar breytingar hafa verið hluti af áætlunum í tengslum við kaupin frá upphafi og þar af leiðandi inn í horfum sameinaðs félags. Með þessari aðgerð er ætlunin að sækja fram og gefa enn fleirum kost á að gerast áskrifendur að hágæða íslensku og erlendu sjónvarpsefni og íþróttum." segir Stefán Sigurðsson forstjóri Sýnar. 


Fjárfestakynning 1F.pdf
Árshlutareikningur Sýnar.pdf
Fréttatilkynning 1F.pdf