Paskelbta: 2018-05-14 17:31:22 CEST

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Bendrovės apeliacinį skundą dėl Lietuvos banko sprendimo iš dalies tenkino

AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; toliau – Bendrovė) gavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) sprendimą dėl 2016 m. vasario 15 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo Nr. 241-38 teisėtumo (toliau – Sprendimas). Apie Sprendimo priėmimą, jo turinį ir šio Sprendimo apskundimą Bendrovė yra pranešusi 2016 m. vasario 18 d. ir 2016 m. kovo 29 d. pranešimuose.

LVAT paliko galioti Sprendimo dalį, kuria Bendrovė buvo įpareigota iš naujo nustatyti UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis Bendrovės įstatinio kapitalo, tikrąją vertę, o nustačius, kad Bendrovės akcijos yra nevisiškai apmokėtos, ne vėliau nei iki 2016 m. gegužės 1 d. retrospektyviai ištaisyti susidariusią situaciją pagal teisės aktų reikalavimus. Likusius ginčijamus Sprendimo punktus (dėl įspėjimo skyrimo ir įpareigojimo retrospektyviai ištaisyti 2015 m. metines finansines ataskaitas) LVAT grąžino nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui.

Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340