Publicēts: 2018-05-10 08:00:00 CEST

Par AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” akciju dividendēm

2018. gada 15. maijs ir Ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (SCM1R, ISIN kods LV0000100600) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai.

Tādējādi 2018. gada 14. maijs ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes par 2017. gadu, dividendes nesaņems.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2018. gada 16. maijā veiks dividenžu izmaksu 0,08 EUR apmērā uz vienu akciju.

Valda Mālniece
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle
Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv