Paskelbta: 2018-05-08 12:00:00 CEST

DĖL METINIŲ PRIEDŲ IŠMOKĖJIMO PIENO GAMINTOJAMS

AB „Žemaitijos pienas“ praneša, kad, siekiant skatinti Lietuvos pieno ūkių konkurencingumą, pienininkystės verslo patrauklumą, ūkių plėtrą ir modernizaciją, taip pat - didinti pačios bendrovės konkurencingumą pieno rinkoje, iki 2018 m. gegužės 1 d. išmokėjo 2 mln. eurų metinių priedų savo partneriams pieno gamintojams, kurie parduoda pieną tiesiai iš ūkio.

Gintaras Keliauskas
Teisininkas
+ 370 444 22208