Paskelbta: 2018-05-08 09:16:42 CEST

AB „Grigeo“ 2018 metų 1-3 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Vilnius, Lietuva


Per 2018 m. tris mėnesius įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Grigeo Recycling“, pasiekė 36,1 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 5,9 mln. EUR daugiau nei per tris 2017 m. mėnesius.

Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimas siekė 20,5 mln. EUR ir tai yra 4,2 mln. EUR daugiau nei prieš metus.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 3,5 mln. EUR pelno prieš mokesčius ir tai yra 2,0 mln. EUR arba 133% daugiau nei per tris 2017 m. mėnesius.

Per 2018 m. tris mėnesius Bendrovė uždirbo 0,8 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, – palyginti su 2017 m. trimis mėnesiais, augo 40%. 2018 m. trijų mėnesių Grupės EBITDA – 7 mln. EUR, Bendrovės – 2,7 mln. EUR.

Daugiau informacijos – AB „Grigeo“ 2018 metų 1-3 mėnesių tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. prisegtas bylas).Gintautas Pangonis

AB „Grigeo“ prezidentas

(+370-5) 243 58 01

Priedai


GRI2018yIq interim report LT.pdf
GRI2018yIq atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf