Paskelbta: 2018-05-07 18:54:33 CEST

„Lietuvos energijos“ pajamos didėjo 16 proc. dėl augusios dujų ir elektros paklausos

Pirmasis 2018 metų ketvirtis energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ buvo intensyvus naujais projektais ir gausus augusiomis pajamomis. Jos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 16 proc. ir buvo 358,3 mln. eurų. Grupės koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) buvo 73,1 mln. eurų ir lyginant su 2017 metų pirmuoju ketvirčiu, augo 2 proc. Grynasis koreguotas pelnas augo 41 proc. iki 51 mln. eurų, o nuosavo kapitalo grąža (ROE) siekė 10,9 proc.

Tokius rezultatus daugiausia lėmė ne tik Lietuvoje, bet ir visame kontinente laikęsi šalti žiemos ir pavasario orai. Dėl jų įtakos grupės įmonės pardavė daugiau dujų, daugiau elektros energijos, susidariusios rinkos sąlygos leido elektros energijos pagaminti kombinuoto ciklo bloke Elektrėnuose. Dėl itin vandeningo sezono didesniu pajėgumu nei įprastai veikė ir Kauno hidroelektrinė bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Ilgą laiką vyravusi žemesnė nei vidutinė oro temperatūra augino energijos poreikį, o kartu ir elektros rinkos kainas.

„Augantys grupės finansiniai rezultatai dar labiau stiprina „Lietuvos energijos“ pajėgumą žengti į naują veiklos periodą. 2018 metų pirmąjį ketvirtį pradėję dirbti su naująja vadovų komanda išsikėlėme tikslą per ateinantį laikotarpį „Lietuvos energiją“ transformuoti į išmanią, naujos kartos, komercinę organizaciją, gebančią išplėsti savo veiklos geografiją. Pasitelkus įmonių grupėje sukauptą patirtį, planuojame kurti inovatyvias paslaugas ir produktus Lietuvai ir už jos ribų, kartu išsaugant valstybės interesą užtikrinti strateginę generaciją ir įgyvendinant žaliosios energetikos plėtros perspektyvą“, – teigia „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

„Lietuvos energijos“ grupės 2018 metų I ketvirčio pagrindiniai rodikliai:

  • Grupės pajamos didėjo 16 proc., iki 358,3 mln. EUR (2017 m. I ketv. 309,6 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos didėjo 5,6 proc., t. y. 1,7 mln. EUR iki 32,1 mln. EUR (2017 m. I ketv. – 30,4 mln. EUR).
  • Grupės koreguota EBITDA augo 2,1 proc., iki 72,8 mln. EUR (2017 m. I ketv. – 71,3 mln. EUR);
  • Nuosavo kapitalo grąža (ROE) pasiekė 10,9 proc. (2017 m. I ketv. – 10,7 proc.);
  • Grupės koreguotas grynasis pelnas augo 41 proc., iki 51 mln. EUR (2017 m. I ketv. – 36 mln. EUR);
  • Investicijos didėjo 124 proc., iki 58 mln. EUR (2017 m. I ketv. – 26 mln. EUR). Daugiausia investicijų buvo skirta elektros skirstomojo tinklo atnaujinimui ir plėtrai bei kogeneracinių jėgainių vystymui.

*Grupės EBITDA ir grynojo pelno rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2) eliminuojant dujų kainos nuolaidos sąnaudas, kurios yra susijusios su praėjusiais laikotarpiais.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energija“, UAB Korporatyvinės komunikacijos projektų vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt

Priedai


FA 2018 I ketvirtis Lietuvos energija.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas LE 2018 Q1.pdf
Bendrovės ir grupės konsoliduotas 2018 m. I ketvirčio pranešimas.pdf