Paskelbta: 2018-05-04 15:26:03 CEST

Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių

Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel. +370 441 55102

Priedas


Pranešimas apie vadovų sandorius.pdf