Paskelbta: 2018-05-02 09:37:00 CEST

Pranešimai apie vadovų sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB „Žemaitijos pienas“ gavo vadovo pranešimą apie sandorius dėl vertybinių popierių. 

Pridedamas pranešimas apie vadovaujančias pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorį.

Gintaras Keliauskas
Teisininkas
+ 370 444 22208

Priedas


Sandoris vadov. 20180502 Lt..pdf