Paskelbta: 2018-05-02 09:30:00 CEST

DĖL SUDARYTO SANDORIO EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS

Papildytas, dėl sandorio kainos
UAB „Baltic Holding“ sudarė sutartį, pagal kurią 2018 m. birželio mėnesį įgis 5'047'912 vienetus akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ akcijų. Akcijos bus įgytos iš akcininkų, kurie jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikia kartu, t.y. Investuotojų asociacija ir kiti asmenys (akcininkai). Sandorio šalys susitarė, jog sandorio kaina (akcijų paketo) didesnė nei uždarymo kaina NASDAQ Vilnius biržoje. Detalesnė informacija bus paskelbta galutinai užbaigus sandorį.

Gintaras Keliauskas
Teisininkas
+ 370 444 22208