Publicēts: 2018-05-02 08:55:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža pievieno papildus nosacījumu piemērotajam uzraudzības statusam AS „ABLV Bank"

Nasdaq Riga valde š. g. 2. maijā nolēma, ka uzraudzības statuss AS “ABLV Bank” nekavējoties tiek piemērots arī ņemot vērā to, ka AS “ABLV Bank” līdz 2018. gada 2. maijam nav iesniegusi Nasdaq Riga 2017. gada revidētu gada pārskatu.

Papildu uzraudzības statuss tiek piemērots atbilstoši Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 5. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja Emitents neievēro Biržas Noteikumos noteiktās regulāri sniedzamās informācijas iesniegšanas termiņus un kārtību.

2018. gada 15. februārī piemērotais uzraudzības statuss vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com