Paskelbta: 2018-04-30 15:28:28 CEST

Informacija apie akcijas ir įstatinį kapitalą

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 str. 2 dalimi, Bendrovė informuoja, kad bendras Bendrovės išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių skaičius yra 648 002 629, Bendrovės įstatinis kapitalas yra 187 920 762,41 EUR, jis padalintas į 648 002 629 paprastąsias vardines 0,29 euro centų nominalios vertės akcijas.


Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt