Paskelbta: 2018-04-30 12:40:00 CEST

2018 m. balandžio 30 d. įvykusio AB „Žemaitijos pienas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2018 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Žemaitijos pienas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimus, taip pat išklausė  bendrovės pristatytą 2017 m. metinį pranešimą kartu su jo priedais ir auditorių išvadą. Akcininkų priimti sprendimai ir dokumentai pridedami (žr. priedus).

Gintaras Keliauskas
Teisininkas
+ 370 444 22208

Priedai


atsaking. asm. patvirt.2017 LT..pdf
audit. išvada, konsol. met. praneš, finansin. atask. rinkin., konsolid. fin. atask. rink, vald. kodek. 2017 m. LT..pdf
Soc atsakomybės ataskaita LT.pdf
VAS Sprendimai LT.pdf