Paskelbta: 2018-04-27 15:05:00 CEST

AB Vilkyškių pieninės 2017 m. metinė informacija

AB Vilkyškių pieninė pateikia eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 m.

         

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas


3_Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos rinkinys 2017.pdf